लघुतम कथा: रुटीन

आपलं आयुष्य हे आपण इतिहासाकडे लक्ष देऊन जगावं म्हणजे चुकांची पुनरावृत्ती टाळता येते असं रूढ गृहीत आहे. सामान्य माणूस रोजचं जगनं जगताना इतकं निरस आणि एकसुरी जगत असतो की त्याला मानवी संस्कृतीच्या... Read more »

लघुतम कथा: “व्यवहार”

Laghutam Katha: "Vyawahar" / लघुतम कथा: "व्यवहार" Read more »

लघुतम कथा: ‘आंगठा’

Laghutam Katha: 'Angtha' Read more »

लघुतम कथा: ‘देवघर’

Laghutam Katha: 'Devghar' / लघुतम कथा: 'देवघर' Read more »

लघुतम कथा: ‘गुलाम’

Laghutam Katha: 'Gulam' / लघुतम कथा: 'गुलाम' Read more »