लेख – असमतोल –Lekh – Asamatol

डॉ. छाया महाजन लिखित लेख ‘असमतोल’ याचे सादरीकरण अवंती कुलकर्णी यांच्या आवाजात.

लेख – खंत –Lekh – Khanta

लेख – बेटांच्या देशा – Lekh – Betanchya Desha

कथा – फायनल स्टेटमेंट – Katha – Final Statement

ललित लेख – स्मरण पालखी

कविता “ये” आणि “विसर”

डॉ. छाया महाजन लिखित कविता “ये” आणि “विसर” यांचे सादरीकरण

कविता: उतरतीला

कविता: हुरहूर

कविता: ‘रे पावसा’

कविता: ‘मृत्यू’ आणि ‘वर गेलेल्या बापा’