लघुतम कथा: ‘देवघर’

स्वानुभवाशी निगडीतही माणसाच्या कल्याणासाठी उभारली जाणारी पाण्याची धरणं कित्येक गावांना, खेड्यांना, वाडयांना पोटात घेऊन उभी आहेत. पण पिढ्या न पिढ्या त्या गावात राहीलेल्याच्या भावना काय असतात ते या कथेत आलाय.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *