सदस्यता

आजीव सदस्य

  • महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे
  • मराठवाडा साहित्य परिषद, औरंगाबाद
  • इंडियन असोसिएशन ऑफ विमेन्स स्टडीज, मुंबई
  • महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ विमेन्स, पुणे
  • औरंगाबाद पीस असोसिएशन, औरंगाबाद
  • इंडियन नॅशनल टुरिझम अ‍ॅण्ड हेरिटेज रिझर्व्हेशन (इंटॅक) औरंगाबाद
  • मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेच्या अनुषंगान शासना द्वारे जुलै २०२३ मध्ये गठीत करण्यात आलेल्या समिती मध्ये सदस्य