ललितलेख: आकृत्या

डॉ. छाया महाजन लिखित ‘आकृत्या’ या ललितलेखाचे अभिवाचन डॉ. विनिता आपटे यांच्या आवाजात.
आपल्या रोजच्या जीवनाशी निगडित असलेला आणि एका वेगळ्या विषयावरचा हा लेख आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *