ललितलेख: ही वाट दूर जाते

डॉ. छाया महाजन यांच्या ‘गगन जीवन तेजोमय’ या ललितगद्यातील ‘ ही वाट दूर जाते’ ह्या ललितलेखाचे अभिवाचन. श्रीयुत जगदीश देशपांडे रांजणीकर यांनी केलेले सादरीकरण.

भाग-१:

भाग-२:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *