ललित लेख – आयुष्य हे

डॉ. छाया महाजन लिखित दशदिशा या ललितसंग्रहातील एक लेख आयुष्य हे, दीपाली कुलकर्णी यांच्या आवाजात. Read more »

कथा – प्यादं

डॉ. छाया महाजन लिखित “राहिलो उपकाराइतुका” या कथा संघ्रहातील एक कथा – “प्यादं”. श्रेयश ढेरे यांच्या आवाजात. Read more »

कथा – साक्षी

डॉ. छाया महाजन लिखित ‘साक्षी’ या कथेचे अभिवाचन स्मिता मेढी यांच्या आवाजात. Read more »

ललित लेख – निःशब्द निसर्ग

डॉ. छाया महाजन लिखित ‘निःशब्द निसर्ग’ या ललित लेखाचे अभिवाचन स्मिता मेढी यांच्या आवाजात. Read more »

कथा – द्रोही

डॉ. छाया महाजन लिखित एकादश कथा या कथासंग्रहातील एक कथा – द्रोही, डॉ. नयना जोशी देशपांडे यांच्या आवाजात. Read more »

लघुतम कथा – इश्रांती

डॉ. छाया महाजन लिखित एक लघुतम कथा – इश्रांती, त्यांच्याच आवाजात Read more »

कथा – चेहरा

डॉ. छाया महाजन लिखित ‘चेहरा’ या कथेचं अभिवाचन डॉ. विनिता आपटे यांच्या आवाजात. Read more »

लघुतम कथा – ‘चिट्ठी’

डॉ. छाया महाजन लिखित ‘नकळत’ या कथासंघ्रहातील एक लघुतम कथा – ‘चिट्ठी’, त्यांच्याच आवाजात. Read more »

ललितबंध – ‘आगंतुक’

डॉ. छाया महाजन लिखित मुलखावेगळा या कथासंघ्रहातील ललितबंध – ‘आगंतुक’. अभिवाचन – वंदना पाठक यांच्या आवाजात. Read more »

कथा: उज्वला

डॉ. छाया महाजन लिखित ‘उज्वला’ या कथेचं अभिवाचन श्रीमती धनश्री करमरकर यांच्या आवाजात. भाग-१: भाग-२: Read more »