लघुतम कथा – सत्य

डॉ. छाया महाजन लिखित लघुतम कथासंग्रह ‘नकळत’ मधील एक कथा ‘सत्य’ याचे अभिवाचन प्रेषित रुद्रवार (Preshit Rudrawar) यांच्या आवाजात. Read more »

लघुतम कथा- उत्तर

डॉ. छाया महाजन लिखित लघुतम कथासंग्रह ‘नकळत’ मधील एक कथा ‘उत्तर’ याचे अभिवाचन प्रेषित रुद्रवार यांच्या आवाजात. Read more »

लघुतम कथा – रुटीन

डॉ. छाया महाजन लिखित लघुतम कथासंग्रह ‘नकळत’ मधील एक कथा ‘रुटीन’ याचे अभिवाचन प्रेषित रुद्रवार यांच्या आवाजात. Read more »

लघुतम कथा – साक्षात्कार

डॉ. छाया महाजन लिखित लघुतम कथासंग्रह ‘नकळत’ मधील एक कथा ‘साक्षात्कार’ याचे अभिवाचन प्रेषित रुद्रवार यांच्या आवाजात. Read more »

लघुतम कथा – फोटोग्राफर

डॉ. छाया महाजन लिखित ‘नकळत’ या कथासंघ्रहातील एक लघुतम कथा – ‘ फोटोग्राफर’, त्यांच्याच आवाजात. Read more »

कथा: पोकळी

डॉ. छाया महाजन लिखित एक लघुतम कथा ‘पोकळी’ यांचे सादरीकरण. Read more »

लघुतम कथा – इश्रांती

डॉ. छाया महाजन लिखित एक लघुतम कथा – इश्रांती, त्यांच्याच आवाजात Read more »

लघुतम कथा – ‘चिट्ठी’

डॉ. छाया महाजन लिखित ‘नकळत’ या कथासंघ्रहातील एक लघुतम कथा – ‘चिट्ठी’, त्यांच्याच आवाजात. Read more »

लघुतम कथा: रुटीन

आपलं आयुष्य हे आपण इतिहासाकडे लक्ष देऊन जगावं म्हणजे चुकांची पुनरावृत्ती टाळता येते असं रूढ गृहीत आहे. सामान्य माणूस रोजचं जगनं जगताना इतकं निरस आणि एकसुरी जगत असतो की त्याला मानवी संस्कृतीच्या... Read more »

लघुतम कथा: “व्यवहार”

Laghutam Katha: "Vyawahar" / लघुतम कथा: "व्यवहार" Read more »