लघुतम कथा – साक्षात्कार

डॉ. छाया महाजन लिखित लघुतम कथासंग्रह ‘नकळत’ मधील एक कथा ‘साक्षात्कार’ याचे अभिवाचन प्रेषित रुद्रवार यांच्या आवाजात.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *