बदलती शिक्षण पध्दती

महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्यावतीने आयोजित महाराष्ट्र हीरक महोत्सव व्याख्यानमालेत “बदलती शिक्षण पध्दती” या विषयावर डॉ. छाया महाजन यांनी त्यांची मते मांडली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *