लघुतम कथा – सणक

डॉ. छाया महाजन लिखित नकळत (Nakalat) या लघुतम कथा संग्रहातील एक लघुतम कथा सणक याचे अभिवाचन त्यांच्याच आवाजात.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *