ललित लेख – स्नेह ऋणानुबंध

डॉ. छाया महाजन लिखित मोरबांगडी या ललितलेख संग्रहातील ‘स्नेह ऋणानुबंध’ या लेखाचे अभिवाचन मंजिरी चौधरी तिक्का (Manjiri Choudhari Tikka) यांच्या आवाजात. Read more »

ललित लेख – सहचर्य

डॉ. छाया महाजन लिखित ललित लेख ‘सहचर्य’ याचे अभिवाचन स्मिता मेढी (Smita Medhi) यांच्या आवाजात. Read more »

ललित लेख – बोन्साय

डॉ. छाया महाजन लिखित ललित लेख ‘बोन्साय’ (Bonsai) याचे अभिवाचन मधुमती वऱ्हाडपांडे (Madhumati Waradpande) यांच्या आवाजात. Read more »

ललित लेख – आभारी आहे

डॉ. छाया महाजन लिखित ललित लेख ‘आभारी आहे’ याचे अभिवाचन मंजुषा लिमये (Manjusha Limaye) यांच्या आवाजात. Read more »

ललित लेख – मोठं जग दाखवणारी जादूची कांडी

डॉ. छाया महाजन लिखित ललित लेख ‘मोठं जग दाखवणारी जादूची कांडी’ याचे अभिवाचन धनश्री धारकर यांच्या आवाजात. Read more »

लघुतम कथा – सत्य

डॉ. छाया महाजन लिखित लघुतम कथासंग्रह ‘नकळत’ मधील एक कथा ‘सत्य’ याचे अभिवाचन प्रेषित रुद्रवार (Preshit Rudrawar) यांच्या आवाजात. Read more »

लघुतम कथा- उत्तर

डॉ. छाया महाजन लिखित लघुतम कथासंग्रह ‘नकळत’ मधील एक कथा ‘उत्तर’ याचे अभिवाचन प्रेषित रुद्रवार यांच्या आवाजात. Read more »

ललित लेख–नक्षत्रांचे देणे

डॉ. छाया महाजन लिखित ललित लेख ‘नक्षत्रांचे देणे’ याचे अभिवाचन डॉ. सुमेधा हर्षे (Dr. Sumedha Harshe) यांच्या आवाजात. Read more »

लघुतम कथा – रुटीन

डॉ. छाया महाजन लिखित लघुतम कथासंग्रह ‘नकळत’ मधील एक कथा ‘रुटीन’ याचे अभिवाचन प्रेषित रुद्रवार यांच्या आवाजात. Read more »

लघुतम कथा – साक्षात्कार

डॉ. छाया महाजन लिखित लघुतम कथासंग्रह ‘नकळत’ मधील एक कथा ‘साक्षात्कार’ याचे अभिवाचन प्रेषित रुद्रवार यांच्या आवाजात. Read more »