Shabdankan

ललितगद्य – शब्दांकन

डॉ. छाया महाजन लिखित मोरबांगडी या ललितगद्य संग्रहातील एक ललितगद्य ‘शब्दांकन’ याचे सादरीकरण. Read more »

ललित लेख – आठव

माझ्या ‘आठव’ या ललितलेखाचे अभिवाचन श्रीमती राजश्री पोहेकर कुलकर्णी यांच्या आवाजात. Read more »

ललित लेख – स्मरणस्थळ

डॉ. छाया महाजन लिखित ललितलेख स्मरणस्थळ याचे अभिवाचन श्रीमती वैजयंती नांदगावकर यांच्या आवाजात Read more »

ललित लेख – आयुष्य हे

डॉ. छाया महाजन लिखित दशदिशा या ललितसंग्रहातील एक लेख आयुष्य हे, दीपाली कुलकर्णी यांच्या आवाजात. Read more »

ललित लेख – निःशब्द निसर्ग

डॉ. छाया महाजन लिखित ‘निःशब्द निसर्ग’ या ललित लेखाचे अभिवाचन स्मिता मेढी यांच्या आवाजात. Read more »

ललितबंध – ‘आगंतुक’

डॉ. छाया महाजन लिखित मुलखावेगळा या कथासंघ्रहातील ललितबंध – ‘आगंतुक’. अभिवाचन – वंदना पाठक यांच्या आवाजात. Read more »

ललितलेख: ही वाट दूर जाते

डॉ. छाया महाजन यांच्या ‘गगन जीवन तेजोमय’ या ललितगद्यातील ‘ ही वाट दूर जाते’ ह्या ललितलेखाचे अभिवाचन. श्रीयुत जगदीश देशपांडे रांजणीकर यांनी केलेले सादरीकरण. भाग-१: भाग-२: Read more »

ललितलेख: आकृत्या

डॉ. छाया महाजन लिखित ‘आकृत्या’ या ललितलेखाचे अभिवाचन डॉ. विनिता आपटे यांच्या आवाजात.आपल्या रोजच्या जीवनाशी निगडित असलेला आणि एका वेगळ्या विषयावरचा हा लेख आहे. Read more »