‘ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीचे फायदे की तोटे’ व्यक्त केलेले डॉ. छाया महाजन यांचे मत

३०-९-२०२० दिव्य मराठी आवृत्ती मध्ये जागृती मंचतर्फे आयोजित ‘ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीचे फायदे की तोटे’ या विषयावर झालेल्या ऑनलाइन व्याख्याना मध्ये व्यक्त केलेले डॉ. छाया महाजन यांचे मत. “ऑनलाइन पद्धतीमुळे शिक्षक विद्यार्थ्यांमधील संवाद संपला.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *