कविता: ‘मृत्यू’ आणि ‘वर गेलेल्या बापा’

मनसा क्रिएशन्स् निर्मित मराठी स्वरचित “काव्यमाला काव्यहोत्र” च्या वेब-कविसंमेलनात डॉ. छाया महाजन यांनी सादर केलेल्या कविता ‘मृत्यू’ आणि ‘वर गेलेल्या बापा’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *