समीक्षण: स्मारक शिळा

डॉ. छाया महाजन यांनी पुनत्तील कुन्हअब्दुल्ला लिखित “स्मारक शिळा” या कादंबरीचा मराठीत अनुवाद केला आहे. या अनुवादित कादंबरीचा डॉ. रणधीर शिंदे यांनी केलेला परिचय आणि समीक्षण.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *