अभिप्राय: एकादश कथा

डॉ. महाजन यांच्या कथांमध्ये स्त्रीयांचे प्रश्‍न वेगळेपणाने व धीटपणे मांडलेले आहेत. कथांमध्ये अनावश्यक तपशील नाही. त्यामुळे त्यांची बांधणी चांगली आहे. त्यांच्याकडून कादंबरीच्या निर्मितीची अपेक्षा आहे.— श्री. रा.रं. बोराडे, औरंगाबाद,२३/११/२००१

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *