‘चंद्राचे तुकडे’ – परिक्षणात्मक परिचय

डॉ. सतीश बडवे – (Dr. Satish Badwe) माजी विभाग प्रमुख, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद यांनी ‘चंद्राचे तुकडे’ या ललित गद्य संग्रहाचा केलेला परिक्षणात्मक परिचय.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *