समीक्षण : ‘अज्ञात’ केदार काळवणे

प्रसिद्ध समीक्षक प्रा. डॉ. केदार काळवणे यांनी डॉ. छाया महाजन लिखित ‘अज्ञात’ या कथासंग्रहाचा केलेला परिचय आणि समीक्षण. Read more »

समीक्षण: स्मारक शिळा

डॉ. छाया महाजन यांनी पुनत्तील कुन्हअब्दुल्ला लिखित “स्मारक शिळा” या कादंबरीचा मराठीत अनुवाद केला आहे. या अनुवादित कादंबरीचा डॉ. रणधीर शिंदे यांनी केलेला परिचय आणि समीक्षण. Read more »